Контакти

Контакт телефони од раководители во Државниот просветен инспекторат:

Африм Саљиу- Раководител на сектор за инспекциски надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, високо и друго образование             
                         тел. 076/446-120     е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
Ѓорѓија Илијевски -Раководител на одделение за инспекциски надзор во високото образование, научните институти, ученичките и студентските домови во полошки, скопски, североисточен, источен и југоисточен плански регион
                           тел. 076/446-136   e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
Предраг Илиески - Советник-државен просветен инспектор   -  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Весна Милеска Никовска -Советник-државен просветен инспектор  -  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Зоран Ристески -Советник-државен просветен инспектор -  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Снежана Најдовска - Советник-државен просветен инспектор -  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
Михаил Костадинов- Раководител на одделение за инспекциски  надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, пост-средно образование и образование во специјализирани воспитно-образовни установи во вардарски и пелагониски плански регион 
                          тел. 076/446-128    e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
Jашар Касами - Раководител на одделение за инспекциски  надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, пост-средно образование и образование во специјализирани воспитно-образовни установи во полошки плански регион 
                          тел. 076/446-126  e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  
 
 Шабедин ЉачиРаководител на одделение за инспекциски  надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, пост-средно образование и образование во специјализирани воспитно-образовни установи во скопски и североисточен плански регион
                          тел. 076/ 446-131 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  
 
Џавит Сулејмани - Советник-државен просветен инспектор -   Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Стефан Стојанов - Советник-државен просветен инспектор - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Нада Николова - Советник-државен просветен инспектор - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Мирјана Насковска - Советник-државен просветен инспектор - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Авни Нухиу - Советник-државен просветен инспектор - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Соња Зашовска - Советник-државен просветен инспектор - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Тони Илиев - Советник-државен просветен инспектор - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Зоран Димитријевиќ - Советник-државен просветен инспектор - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Соња Миладинова - Советник-државен просветен инспектор - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Јасмина Аврамовска ­ Советник-државен просветен инспектор - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Христина Јованоска ­ Советник-државен просветен инспектор - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Гоце Јанкуловски - Советник-државен просветен инспектор - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Хермина Николовска - Советник-државен просветен инспектор - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 Ивица Давидовски - Советник-државен просветен инспектор -  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
Диме Атанасовски - Раководител на одделение за инспекциски  надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, пост-средно образование и образование во специјализирани воспитно-образовни установи во источен и југоисточен плански регион 
                          тел. 076/446-130 email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
Зорачно Горгиев   - Советник-државен просветен инспектор- Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Сашко Ефтимовски - Советник-државен просветен инспектор – Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Елена Павлова- Советник-државен просветен инспектор - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Татјана С. Алексова- Советник-државен просветен инспектор - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Ѓорѓи Митров- Советник-државен просветен инспектор - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Ѓорѓе Здравев- Советник-државен просветен инспектор - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Бранко Ристов -Советник-државен просветен инспектор - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Ружа Стојанова- Советник-државен просветен инспектор - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Габриела Јакимова- Советник-државен просветен инспектор- Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
Никола Јаулески - Раководител на одделение за инспекциски  надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, пост-средно образование и образование во специјализирани воспитно-образовни установи во југозападен плански регион 
                          тел. 070/311-308 email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
Митре Шуминоски- Советник-државен просветен инспектор - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  
Виолетка Џутеска- Советник-државен просветен инспектор - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Блерим Села - Советник-државен просветен инспектор - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Жана Димоска- Советник-државен просветен инспектор - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Џемо Демироски - Советник-државен просветен инспектор Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Амдин Рушај - Советник-државен просветен инспектор - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Славица Крстеска - Советник-државен просветен инспектор - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Нермина Караѓоска- Советник-државен просветен инспектор - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Бошко Стефановски- Советник-државен просветен инспектор - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Благоја Стенкоски- Советник-државен просветен инспектор - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
Валерија Анастасова - Раководител на одделение за поддршка на  инспекторатот 
                          тел. 076/485-035
 
 -Одговорни лица од Државниот просветен инспекторат за пристап до информации од јавен карактер:                                                                                            Звездана Тортевска - 076 446 134 
Бесим Алија - 076 446 107 
 
          e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  
 
- Одговорно лице од Државниот просветен инспекторат за комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост
Љумније С.Имери ( Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. )
 
 
 

Наши соработници:

01-MON-baner2-za-dpi  02-DIC-baner-za-dpi  03-BRO-baner-za-dpi  CSOO-14-web  

04-eDnevnik-baner-za-dpi   05-plagijati-baner-za-dpi  06-naukaMK-baner-za-dpi  07-patent-baner-za-dpi  

08-1000knigi-baner-za-dpi  09-npro-baner-za-dpi  10-skoool-mk-banr-za-dpi  11-e-ucebnici-baner-za-dpi

Home Контакти