Контакти

Контакт телефони и е-mail адреси од вработените во Државниот просветен инспекторат:

Африм Саљиу- Раководител на сектор за инспекциски надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, високо и друго образование             
                         тел. 076/446-120     е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
          Oдделение за инспекциски надзор во високото образование, научните институти, ученичките и студентските домови 
                            
Предраг Илиески - Советник-државен просветен инспектор - тел. 070/310-760 е-mail Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Весна Милеска Никовска -Советник-државен просветен инспектор  - тел. 070/310-696  е-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Зоран Ристески -Советник-државен просветен инспектор - тел. 070/310-325  е-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.   
Христина Јованоска ­ Советник-државен просветен инспектор - тел. 070/ 310-583 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Снежана Најдовска - Советник-државен просветен инспектор - тел. 070/311-380 е-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.   
Даниела Кировска - Советник-државен просветен инспектор - тел.070/246-792  e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  
Маја Стојановска - Советник-државен просветен инспектор -   e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Мухамед Таири - Виш референт - тел. 076/446-110 е-mailОваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  
Дениз Османи - Помлад соработник -е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  
 
 
Михаил Костадинов- Раководител на одделение за инспекциски  надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, пост-средно образование, ученичкидомови, образование во специјализирани воспитно-образовни установи и друго образование во вардарски  плански регион 
                          тел. 076/446-128    e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
Гордан Стојчевски – Советник-државен просветен инспектор тел. 076/446-112 е-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Александар Арсов – Советник-државен просветен инспектор - тел. 070/310-788 е-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.    
Радица Лазова – Советник-државен просветен инспектор - е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
Антониела Стојановска- Раководител на Одделение за инспекциски  надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, пост-средно образование, ученичкидомови, образование во специјализирани воспитно-образовни установи и друго образование во пелагониски плански регион 
 
                                       тел. 076/ 446-104 e-mail:   Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.     
Гордан Трифуновски – Советник-државен просветен инспектор - тел. 070/ 310-324 e-mail:   Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Кочо Прчковски  – Советник-државен просветен инспектор - тел. 076/ 446-105 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Весна Корлевска – Советник-државен просветен инспектор - тел. 076/ 485-027 e-mail:   Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Илија Илиевски – Советник-државен просветен инспектор - тел. 076/ 446-147 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  
Жаклина Наумовска - Советник- државен просветен инспектор - e-mailОваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Ајла Агушевска – Виш референт - e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
Jашар Касами -  Раководител на одделение за инспекциски  надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, пост-средно образование, ученички домови,образование во специјализирани воспитно-образовни установи и друго образование во  полошки плански регион 
                          тел. 076/446-126  e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  
 
Џелал Беџети - Советник-државен просветен инспектор - тел. 076/ 446-141 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Илбер Зенку - Советник-државен просветен инспектор - тел. 070/ 310-884 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Климентина Трпчевска - Советник-државен просветен инспектор - тел. 070/ 310-859 e-mail:   Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Гоце Крајчевски - Советник-државен просветен инспектор - тел. 076/ 446-140 e-mail:   Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Андреа Ѓорѓески - Советник-државен просветен инспектор - тел. 070/ 311-035 e-mail:   Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.   
Јелена Деспениќ Кировска - Советник-државен просветен инспектор -  e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Љумније Синани- Имери - Помлад соработник - e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Назми Муртезани - Помлад референт -  e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
 Шабедин Љачи - Раководител на одделение за инспекциски  надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, пост-средно образование, ученички домови, образование во специјализирани воспитно-образовни установи и друго образование во скопски плански регион
                          тел. 076/ 446-131 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  
 
Џавит Сулејмани - Советник-државен просветен инспектор -  тел. 076/ 485-052 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Стефан Стојанов - Советник-државен просветен инспектор - тел. 076/ 446-119 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Нада Николова - Советник-државен просветен инспектор - тел. 076/ 485-038 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Мирјана Насковска - Советник-државен просветен инспектор - тел. 076/ 485-033 e-mail:   Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Авни Нухиу - Советник-државен просветен инспектор - тел. 076/ 485-086 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Соња Зашовска - Советник-државен просветен инспектор - тел. 070/ 310-766 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Тони Илиев - Советник-државен просветен инспектор - тел. 070/ 311-158 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Зоран Димитријевиќ - Советник-државен просветен инспектор - тел. 070/ 310-418 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Соња Миладинова - Советник-државен просветен инспектор -  тел. 070/ 310-421 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Јасмина Аврамовска ­ Советник-државен просветен инспектор - тел. 070/ 311-036 e-mail:   Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Гоце Јанкуловски - Советник-државен просветен инспектор - тел. 070/ 311-025 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Хермина Николовска - Советник-државен просветен инспектор - тел. 070/ 311-242 e-mail:   Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.     
Андријана Томовска - Советник-државен просветен инспектор -  e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.   
Драгослава Војницалиевска Ингилизовска - Советник-државен просветен инспектор -  e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Сенад Сулејмани - Советник-државен просветен инспектор -  e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  
Јован Ѓорѓијоски - Соработник -  e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
         Одделение за инспекциски  надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, пост-средно образование, ученички домови, образование во специјализирани воспитно-образовни установи и друго образование во североисточен плански регион 
 
Љубиша Николиќ - Советник-државен просветен инспектор - тел. 071/ 258-353 e-mail:   Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Томе Стојанов - Советник-државен просветен инспектор - тел. 076/ 446-118 e-mail:   Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  
Ивица Давидовски - Советник-државен просветен инспектор - тел. 076/ 485-034 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Снежана Миневска - Советник -  e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Даниела Димковска - Виш референт e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  
Сања Јакимовска - Советник-државен просветен инспектор -  e-mail:   Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  
Александар Панев - Советник-државен просветен инспектор -  e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. .com 
Фатмир Салими - Референт e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
 
      Oдделение за инспекциски  надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, пост-средно образование, ученички домови, образование во специјализирани воспитно-образовни установи и друго образование во источен плански регион 
                          
 
Татјана С. Алексова- Советник-државен просветен инспектор - тел. 076/ 485-019 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  
Зорачно Горгиев   - Советник-државен просветен инспектор- тел. 076/ 446-109 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Сашко Ефтимовски - Советник-државен просветен инспектор – тел. 076/ 446-138 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Елена Павлова- Советник-државен просветен инспектор - тел. 070/ 310-349 e-mail:   Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Сузана Секуловска -Советник-државен просветен инспектор - тел.070/404-213 e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.    
Дејан Доневски - Советник-државен просветен инспектор -  e-mail:   Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  
Роберт Аџипетров- Помлад соработник-  e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Васка Маролова- Самостоен Референт-  e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.    
 
Ѓорѓе Здравев - Раководител на Одделение за инспекциски  надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, пост-средно образование, ученички домови, образование во специјализирани воспитно-образовни установи и друго образование во југоисточен плански регион 
 
                        тел. 076/ 485-028 e-mail:   Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Ѓорѓи Митров- Советник-државен просветен инспектор - тел. 070/ 310-739 e-mail:   Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Ружа Стојанова- Советник-државен просветен инспектор - тел. 076/ 446-108 e-mail:   Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  
Викица Манолева - Советник-државен просветен инспектор -  e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  
Оливер Пејичиќ - Умножувач (копирант)
 
 
Митре Шуминоски - Раководител на Одделение за инспекциски  надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, пост-средно образование, ученички домови, образование во специјализирани воспитно-образовни установи и друго образование во југозападен плански регион 
                          тел. 076/ 446-127 e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.   
Виолетка Џутеска- Советник-државен просветен инспектор - тел. 076/ 485-032 e-mail:   Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Блерим Села - Советник-државен просветен инспектор - тел. 076/ 485-013 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Жана Димоска- Советник-државен просветен инспектор - тел. 076/ 485-029 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Џемо Демироски - Советник-државен просветен инспектор  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. тел. 070/ 310-381 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Амдин Рушај - Советник-државен просветен инспектор - тел. 076/ 446-145 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Славица Крстеска - Советник-државен просветен инспектор -  тел. 076/ 446-146 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Нермина Караѓоска- Советник-државен просветен инспектор - тел. 070/ 310-417 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Бошко Стефановски- Советник-државен просветен инспектор - тел. 070/ 310-413 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Благоја Стенкоски- Советник-државен просветен инспектор - тел. 076/ 446-142 e-mail:   Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.    
Наташа Пинтоска Беќароска- Советник-државен просветен инспектор -  e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  
Афродита Петровска- Советник e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Ајфер Ариф Муфти- Советник e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  
Љуљиета Ќазими Положани - Виш референт e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Мирлинда Каба - Виш референт - e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Пранвера Ќалиќи - Виш референт e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Шкендије Карпузи - Виш референт  e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Кирил Жупан - Возач - тел.076/446- 102 
Наташа Зафировска - Помлад соработник - e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Верица Димзоска - Помлад соработник - e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
Валерија Анастасова - Раководител на одделение за управување со човечки ресурси
                          тел. 076/485-035 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.     
 
Ана Цветковска - Помлад соработник -  e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Добрила Черќезова- Помлад соработник-  e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
 
Бесим Алија- Раководител на Одделение за општи и административни работи
                   тел. 076/ 446-107 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
Звездана Тортевска - Советник - тел. 076/ 446-134 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Јане Николовски - Виш соработник - тел. 076/ 446-125 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Андреа Јанковски - Соработник - e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  
Севџане Амети - Помлад соработник - e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  
Васка Георгиева - Самостоен референт - тел. 076/ 446-129 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.   
 

Никола Јаулески- Раководител на Одделение за финансиски прашања                                                                                                                                                   тел. 070/311-308 email:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.                  

Ангел Будоски - Помлад соработник - тел. 070/ 310-354 e-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
       
          Одделение за внатрешна ревизија
 
Викторија Бошева-Цаноска - Виш соработник, Внатрешен ревизор- e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
 
  СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР                                                                       
    Службени лица за посредување со информации од јавен карактер

Бесим Алија
Советник
контакт телефон: 02/3140-126; 076/446-107
e-mail: 
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Андреа Јанковски
Соработник 
контакт телефон: 02 3140-126;  077/977-089
e-mail:
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  

Образец за Барање за пристап до информации од јавен карактер

 - Одговорно лице од Државниот просветен инспекторат за комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост
Љумније С.Имери ( Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. )
 
 
НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА