Работни средби со национални инспектори за средно стручно образование од Франција

1

Во период од 25ти до 29ти Март како гости на Државниот просветен инспекторат престојуваа Лаетитиа Статари и Надеж Андреу, национални инспектори за средно стручно образование од областа Гренобиле, Франција.  

 

2 

 Во овој период остварија работни средби во Државниот просветен инспекторат, работна средба со Заменик Министерот за образование и наука, како и во неколку други институции од областа на образованието, Директорот и Заменик Директорот на Државен Испитен  Центар, Директорот и преставници од Биро за развој на образованието и Директор и преставници од Центарот за средно стручно образование.

 

3 

-          Работна средба со Заменик Министер за образование и наука

 4 

-          Работна средба со Директор и Заменик Директор на Државен Испитен  Центар

5 

-          Работна средба со Директор и преставници од Биро за развој на образованието

Покрај овие средби на кои се запознаваа со нашиот образовен систем остварија и посети на неколку средни стручни училишта и тоа:

СЕТУ ,,Михајло Пупинˮ ˮСкопје,

АСУЦ ,,Боро Петрушевскиˮ- Скопје

СОУ ,,Нико Несторˮ - Струга

ОУТУ ,,Ванчо Питошескиˮ – Охрид

ОСТУ ,,Наце Буѓониˮ – Куманово

СОУ ,, Перо Наковˮ – Куманово

pupin             

        СЕТУ ,,Михајло Пупинˮ ˮСкопје, 

 asuc

               АСУЦ ,,Боро Петрушевскиˮ- Скопје

niko 

            СОУ ,,Нико Несторˮ - Струга

pito

            ОУТУ ,,Ванчо Питошескиˮ – Охрид

nace 

             ОСТУ ,,Наце Буѓониˮ – Куманово

pero

              СОУ ,, Перо Наковˮ – Куманово

Наши соработници:

01-MON-baner2-za-dpi  02-DIC-baner-za-dpi  03-BRO-baner-za-dpi  CSOO-14-web  

04-eDnevnik-baner-za-dpi   05-plagijati-baner-za-dpi  06-naukaMK-baner-za-dpi  07-patent-baner-za-dpi  

08-1000knigi-baner-za-dpi  09-npro-baner-za-dpi  10-skoool-mk-banr-za-dpi  11-e-ucebnici-baner-za-dpi

Home Новости Работни средби со национални инспектори за средно стручно образование од Франција