Подобрени Индикаторите за квалитет на работа на училиштата

Кон крајот на февруари, 2020 година, Државниот просветен инспекторат ги презентираше промените во процесот на интегрална евалуација пред сите државни и овластени просветни инспектори. Промотивниот настан се организираше со поддршка од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието.

1va

 За време на настанот, директорот на Државниот просветен инспекторат, Томе Спировски им се обрати на присутните и ја потенцираше важноста на континуираното подобрување на квалитетот на образовниот процес.

Промените во Индикаторите за квалитет на работа на училиштата (ИКРУ) и Прирачникот за интегрална евалуација ги отсликуваат промените во новиот Закон за основно образование и Закон за наставници и стручни соработници, а се однесуваат на меѓуетничка интеграција во образованието, инклузивно образование, младинско учество и воведување ученички парламент.

vtora 

Државниот просветен инспекторат ги подобри и инструментите за интегрална евалуација што инспекторите ќе ги користат за да ги поддржат училиштата во секојдневното работење и спроведување на активности коишто ја зајакнуваат кохезијата меѓу младите од различни етнички заедници.

Промените се резултат на подолгорочен процес поддржан од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието и Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

treta cetvrta  

sesta  sedma  

osma deveta

Оваа активност е дел од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, поддржан од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).

Наши соработници:

01-MON-baner2-za-dpi  02-DIC-baner-za-dpi  03-BRO-baner-za-dpi  CSOO-14-web  

04-eDnevnik-baner-za-dpi   05-plagijati-baner-za-dpi  06-naukaMK-baner-za-dpi  07-patent-baner-za-dpi  

08-1000knigi-baner-za-dpi  09-npro-baner-za-dpi  10-skoool-mk-banr-za-dpi  11-e-ucebnici-baner-za-dpi

Home Новости Подобрени Индикаторите за квалитет на работа на училиштата