Правилници за организирање натпревари и екскурзии кај основните и средните училишта

Во прилог може да ги видите оригиналните примероци од правилниците за начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на натпреварите на учениците по одделни предмети по општинско, регионални и државно ниво за основно и средно оразвание, како и правилниците за начин на изведување на ученичките екскурзии на ученици од основните и средни училишта.

 

Правилник за начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на натпреварите на учениците по одделни предмети по општинско, регионални и државно ниво во основното образовазние

 

Правилник за начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на натпреварите на учениците по одделни предмети по општинско, регионални и државно ниво во средното образовазние

 

Правилник за начин на изведување на ученичките екскурзии на учениците и други слободни активности на учениците од основните училишта

 

Правилник за начин на изведување на ученичките екскурзии на ученици од средните училишта

Дополна/измена на правилникот за средните училишта (од 09.10.2014 ) може да се превземе тука.

 

 

 

Наши соработници:

01-MON-baner2-za-dpi  02-DIC-baner-za-dpi  03-BRO-baner-za-dpi  CSOO-14-web  

04-eDnevnik-baner-za-dpi   05-plagijati-baner-za-dpi  06-naukaMK-baner-za-dpi  07-patent-baner-za-dpi  

08-1000knigi-baner-za-dpi  09-npro-baner-za-dpi  10-skoool-mk-banr-za-dpi  11-e-ucebnici-baner-za-dpi

Home Регулатива Правилници Правилници за организирање натпревари и екскурзии кај основните и средните училишта