Правилник за формата и содржината на годишната програма за работа на основното училиште

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 103/08, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012 и 24/2013), министерот за образование и наука донесе Правилник за формата и содржината на годишната програма за работа на основното училиште.

 

Правилникот може да се превземе тука.

 

Прилогот кон споменатиот правилник тука.

Наши соработници:

01-MON-baner2-za-dpi  02-DIC-baner-za-dpi  03-BRO-baner-za-dpi  CSOO-14-web  

04-eDnevnik-baner-za-dpi   05-plagijati-baner-za-dpi  06-naukaMK-baner-za-dpi  07-patent-baner-za-dpi  

08-1000knigi-baner-za-dpi  09-npro-baner-za-dpi  10-skoool-mk-banr-za-dpi  11-e-ucebnici-baner-za-dpi

Home Регулатива Правилници Правилник за формата и содржината на годишната програма за работа на основното училиште